Light
Currently watching
The Sovereign’s Servant
The Sovereign’s Servant

Watch The Sovereign’s Servant Movie Full HD English Subbed

Europe, 1709. Russia and Sweden are at war. Two French duelists are exiled by King Louis XIV of France: one to the side of Czar Peter the Great of Russia, the other to the side of King Charles XII of Sweden. Although separated by war and allegiance, fate has not finished with them.

Forget about illegal movie downloads or sketchy streaming sites. With legal online movie streaming, you can enjoy a vast selection of films and TV shows safely and conveniently.


Movie Details: The Sovereign's Servant

Title The Sovereign's Servant
Genre(s) Action, Adventure, History
Release February 20, 2007
Overview Europe, 1709. Russia and Sweden are at war. Two French duelists are exiled by King Louis XIV of France: one to the side of Czar Peter the Great of Russia, the other to the side of King Charles XII of Sweden. Although separated by war and allegiance, fate has not finished with them.
Language(s) Français, Polski, Pусский, svenska
Director Oleg Ryaskov
Casts Dmitriy Miller, Aleksandr Bukharov, Kseniya Knyazeva, Aleksey Chadov, Nikolay Chindyaykin, Valeriy Malikov, Darya Semenova, Andrey Sukhov, Dmitry Shilyaev, Andrey Ryklin, Aleksandr Starikov, Eduard Flerov, Vladislav Demchenko, Rodion Yurin, Ivan Shibanov, Maxim Dakhnenko, Alexandr Grishin, Ekaterina Krupenina, Olga Arntgolts, Elena Plaksina, Andrey Chubchenko, Sergey Jolobov, Mariya Gorban, Boris Tenin, Daria Nosik, Alexandr Gundarev, Elena Antipova, Dmitriy Ratomskiy, Andrey Balyakin, Aleksandr Samoylov, Aleksandr Pyatkov, Alexandra Zhivova, Natalya Lesnikovskaya, Mariya Kozhevnikova, Yuriy Maslak, Alexey Fursenko, Georgy Teslya-Gerasimov, Gennadiy Khristenko, Dmitriy Mazurov, Oleg Leushin, Yuriy Osipov, Kseniya Entelis, Andrej Averjanov, Oleg Karin, Dmitry Yachevsky, Igor Staroseltsev, Nina Loshchinina, Alexander Rapoport, Alina Polichuk, Yury Gumirov, Vitaly Kudryavtsev, Vladimir Lyubovsky, Aleksey Korolyov, Ekaterina Olkina, Grigory Ivanets, Andrey Filippak, Dmitry Tikhonov, Valeriy Zhakov, Igor Filippov, Yuliya Maiboroda, Eldar Lebedev, Vladimir Priezzhev, Vadim Medvedev, Stanislav Erdley, Igor Mulev, Alexander Vasilevsky, Prokhor Chekhovskoy, Vasiliy Savinov, Igor Troshin, Sergey Ivolotsi, Vladimir Glazkov, Sergey Vinogradov, Vladimir Maysuradze, Anna Pukhova, Alexandr Fastovsky, Kirill Petrov, Denis Shvedov, Mikhail Solodko, Andrey Bolsunov, Konstantin Vinokurov, Viktoriya Zakharova, Aleksey Maslov, Pavel Kuzin, Konstantin Taran, Vladimir Mistyukov, Oleg Kazancheev, Viktor Pipa, Aleksey Bulatov, Sergey Miller, Lyubov Anisimova, Dmitry Dorokhov, Evgeniy Goroshko, Evgeniy Bakalov, Nikita Emshanov, Aleksandr Khmelnitskiy, Ilya Isaev, Valentina Berezutskaya, Stepan Korshunov, Gleb Ivanov, Olga Ostroumova-Gutshmidt, Roman Stepensky, Amur Gamaev, Anastasia Rostopsha, Irina Barinova, Mikhail Negin, Kristina Marandy, Sergey Aprelsky, Vladimir Nefyodov, Ekaterina Vinogradova, Dmitriy Miller, Aleksandr Bukharov, Kseniya Knyazeva, Aleksey Chadov, Nikolay Chindyaykin, Valeriy Malikov, Darya Semenova, Andrey Sukhov, Dmitry Shilyaev, Andrey Ryklin, Aleksandr Starikov, Eduard Flerov, Vladislav Demchenko, Rodion Yurin, Ivan Shibanov, Maxim Dakhnenko, Alexandr Grishin, Ekaterina Krupenina, Olga Arntgolts, Elena Plaksina, Andrey Chubchenko, Sergey Jolobov, Mariya Gorban, Boris Tenin, Daria Nosik, Alexandr Gundarev, Elena Antipova, Dmitriy Ratomskiy, Andrey Balyakin, Aleksandr Samoylov, Aleksandr Pyatkov, Alexandra Zhivova, Natalya Lesnikovskaya, Mariya Kozhevnikova, Yuriy Maslak, Alexey Fursenko, Georgy Teslya-Gerasimov, Gennadiy Khristenko, Dmitriy Mazurov, Oleg Leushin, Yuriy Osipov, Kseniya Entelis, Andrej Averjanov, Oleg Karin, Dmitry Yachevsky, Igor Staroseltsev, Nina Loshchinina, Alexander Rapoport, Alina Polichuk, Yury Gumirov, Vitaly Kudryavtsev, Vladimir Lyubovsky, Aleksey Korolyov, Ekaterina Olkina, Grigory Ivanets, Andrey Filippak, Dmitry Tikhonov, Valeriy Zhakov, Igor Filippov, Yuliya Maiboroda, Eldar Lebedev, Vladimir Priezzhev, Vadim Medvedev, Stanislav Erdley, Igor Mulev, Alexander Vasilevsky, Prokhor Chekhovskoy, Vasiliy Savinov, Igor Troshin, Sergey Ivolotsi, Vladimir Glazkov, Sergey Vinogradov, Vladimir Maysuradze, Anna Pukhova, Alexandr Fastovsky, Kirill Petrov, Denis Shvedov, Mikhail Solodko, Andrey Bolsunov, Konstantin Vinokurov, Viktoriya Zakharova, Aleksey Maslov, Pavel Kuzin, Konstantin Taran, Vladimir Mistyukov, Oleg Kazancheev, Viktor Pipa, Aleksey Bulatov, Sergey Miller, Lyubov Anisimova, Dmitry Dorokhov, Evgeniy Goroshko, Evgeniy Bakalov, Nikita Emshanov, Aleksandr Khmelnitskiy, Ilya Isaev, Valentina Berezutskaya, Stepan Korshunov, Gleb Ivanov, Olga Ostroumova-Gutshmidt, Roman Stepensky, Amur Gamaev, Anastasia Rostopsha, Irina Barinova, Mikhail Negin, Kristina Marandy, Sergey Aprelsky, Vladimir Nefyodov, Ekaterina Vinogradova
Duration 2 Hours and 11 Minutes
Rating 5

The Sovereign's Servant Trailer

Brought to you by 7Cric

7Cric dominates the Indian online casino scene, boasting a diverse collection of casino games, thrilling live dealer encounters, and a robust sportsbook. Indian gamers can delight in an animated atmosphere while wagering and indulging in their favored games. Additionally, 7Cric addresses a wide spectrum of interests by providing complimentary access to movies.

Related Movies

Pain & Gain

Pain & Gain

6,229 2 Hours 10 Minutes
Silent Rose

Silent Rose

0.0 1 Hour
100 Days Of Love

100 Days Of Love

6.278 2 Hours 33 Minutes
To Olivia

To Olivia

6.9 1 Hour 39 Minutes
Heckle

Heckle

4.0 N/A
The Exorcism of Emily Rose

The Exorcism of Emily Rose

6.539 2 Hours 2 Minutes
The Other Wife

The Other Wife

5.467 1 Hour 24 Minutes
First Gentleman

First Gentleman

4.667 N/A
Impasse

Impasse

5,4 1 Hour 40 Minutes
Aida Rodriguez: Fighting Words

Aida Rodriguez: Fighting Words

6.0 1 Hour 3 Minutes
Mardaani

Mardaani

6,6 1 Hour 53 Minutes