Light
Currently watching
The Founding of a Republic
The Founding of a Republic

Watch The Founding of a Republic Movie Full HD English Subbed

The tale of one man who fought against the tyranny of a ruler and led his people in battle in the ultimate sacrifice for his country.

No need to break the law to enjoy your favorite movies anymore! With legal online streaming options, you can watch all your favorites without the guilt and fear of piracy consequences.


Movie Details: The Founding of a Republic

Title The Founding of a Republic
Genre(s) Drama, History
Release September 17, 2009
Overview The tale of one man who fought against the tyranny of a ruler and led his people in battle in the ultimate sacrifice for his country.
Language(s) 普通话
Director Han Sanping
Casts Tang Guoqiang, Liu Jin, Wang Wufu, Liu Sha, Zhang Guoli, Andy Lau, Donnie Yen, Xu Qing, Jackie Chan, Chen Kun, Wang Jian, Xin Jin, Jet Li, Wang Bing, Vivian Wu, Wang Xueqi, Yang Xiaodan, Donald Freeman, Li Qiang, Hu Jun, Ning Jing, Zhang Ziyi, Zhao Wei, Huang Xiaoming, Zhang Hanyu, Liu Ye, Chen Baoguo, Chen Daoming, Chen Kaige, Deng Chao, Chen Hong, Feng Xiaogang, Ge You, Feng Yuanzheng, Gong Beibi, Guo Xiaodong, Shengyi Huang, Jiang Wen, Leon Lai, Tony Leung Ka-fai, Miao Pu, Sun Honglei, Tao Zeru, Tong Dawei, Baoqiang Wang, Xuebing Wang, John Woo, Wu Gang, Xu Fan, You Liping, Chen Shu, Cao Kefan, Zhao Yong, Chen Hao, Liu Yiwei, Fan Wei, Zhang Jianya, Sun Xing, Bi Yanjun, Liu Hua, Xu Huanshan, Ma Yue, Li Bin, Yong You, Ding Zhicheng, Ying Da, Feng Gong, Guo Degang, Shen Aojun, Huang Wei, Yongli Che, Zong Liqun, Shi Xin, Gu Wei, Xinghuo Zhong, Cunzhuang Ge, Mu Bai, Xiaotong Che, John Woo, Wang Yajie, Teddy Lin, Xie Gang, Yang Ruoxi, Wang Fuli, Hou Yong, Xiu Zongdi, Jingpei Zhao, Wang Jianguo, Tony Leung Chiu-wai, Daniel Chan Hiu-Tung, Stephen Chow
Duration 2 Hours and 18 Minutes
Rating 5.388

The Founding of a Republic Trailer

Brought to you by 7Cric

7Cric sets the standard for online casinos in India with its diverse collection of casino games, immersive live dealer options, and an all-encompassing sportsbook. Indian gaming aficionados can enjoy a dynamic setting while placing bets and participating in their preferred games. Plus, 7Cric satisfies diverse preferences by granting free access to movies.

Related Movies

Dragon Lord

Dragon Lord

6,13 1 Hour 42 Minutes
Drone Wars

Drone Wars

5,1 1 Hour 19 Minutes
AfterDeath

AfterDeath

4.26 1 Hour 28 Minutes
Deus

Deus

5.5 1 Hour 31 Minutes
Starship Rising

Starship Rising

3.7 1 Hour 31 Minutes
Red Dawn

Red Dawn

6.3 1 Hour 54 Minutes
The Unwilling

The Unwilling

4.2 1 Hour 21 Minutes
Black River

Black River

5,4 1 Hour 26 Minutes
Devil’s Triangle

Devil’s Triangle

4.3 1 Hour 27 Minutes
Whip It

Whip It

6.746 1 Hour 51 Minutes
Code Red

Code Red

4.482 1 Hour 31 Minutes